جمع آوری و شناسایی دیتا بیسهای آماری بزرگ در سازمان دریافت کننده خدمت:

یکی از مسائل مهم سازمانهای بهداشت و درمان عدم آگاهی نسبت به متغیرها، داده ها و بانکهای اطلاعاتی در دسترس در بخشهای مختلف است. با شروع پروژه ابتدا به شناسایی تمامی بانکهای اطلاعاتی و دیتابیسهای بزرگ مبتنی بر خدمات مورد نیاز سازمان دریافت کننده خدمت پرداخته خواهد شد. لیستی از بانکهای اطلاعاتی جدید، قدیم، فعال آف لاین و آن لاین شناسایی شده و متغیرهای مربوط به آنها مرتب سازی خواهد شد. سپس در این لیست، با توجه به نوع خدمت مد نظر، برای هر یک از بانکهای اطلاعاتی یک ماتریس اهمیت- عملکرد تهیه خواهد شد. در این ماتریس، میزان اهمیت آن بانک اطلاعاتی برای خدمت مد نظر سازمان دریافت کننده خدمت و میزان کیفیت آن بانک طبقه بندی خواهند شد. و آن دسته از بانکهای اطلاعاتی که ارتباطی با خدمت مد نظر ندارند حذف خواهند شد. متغیرهای Individual ، نحوه کددهی آنها و… نیز در هر بانک اطلاعاتی شناسایی خواهند شد. تمامی این نوع از کارها به سازمانهای مختلف در جهت داشتن شواهدی بهتر کمک خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *