تفاوت محصولات ما

 1- تحلیل داده های بزرگ در ارتباط با سلامت و علوم اجتماعی: محصول ( خدمت) تولیدی در این شرکت، کار با داده های بزرگ آماری است که به لحاظ تحلیل بسیار متفاوت از داده های ساده و داده های مطالعاتی است. در این تحلیل ها از مدلهای WNEGBIN ، WZERO inflated ، WOLS و WPossion و ….. استفاده خواهد شد و بهترین نوع مدل برای هر نوع از داده ها تخمین زده می شود. ضمن اینکه با توجه به تفاوت ویژگی داده ها، convert نمودن داده ها از سطح خرد به سطح کلان و بلعکس امکان پذیر است. همچنین در این مدلها، پیش بینی آینده، تعیین ترجیحات، تعیین عوامل موثر، تعیین مقادیر پیش بینی شده و… بسیار دقیق تر امکان پذیر خواهد بود. بازار هدف این خدمات، دانشگاههای علوم پزشکی، وزارت بهداشت، بیمارستانهای خصوصی و دولتی ، سیاستگذاران سلامت ، محققین و کنش گران علوم اجتماعی، استانداری ها و شهرداری ها و نیز NGO ها هستند. به جرات می توان گفت که شرکت داده کاوان سلامت ایرانیان تنها شرکت در سطح کشور است که فن آوری این نوع از آنالیزهای اقتصاد سنجی را در کشور داراست.

2- سیستم های سلامت، پر از بانکهای اطلاعاتی و نظامهای ثبت متفاوت هستند. آنالیز دقیق تر داده ها زمانی امکان پذیر است که این داده ها در کنار همدیگر و به صورت یکپارچه مورد استفاده قرار گیرند. در صورت نبود چنین قابلیتی، عملا سیستم سلامت بسان وضعیت فعلی با عدم توانایی پیش بینی آینده مواجه بوده و قادر به قابلیت merge داده های بزرگ برای کارهای عملیاتی تر نیز در حوزه سلامت نخواهد بود. این قابلیت این امکان را فراهم می سازد که بتواند به بهبود عملکرد و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت بپردازد. بازار هدف این نوع از خدمات دانشگاههای علوم پزشکی، وزارت بهداشت، بیمارستانهای خصوصی و دولتی ، سیاستگذاران سلامت ، محققین و کنش گران علوم اجتماعی، استانداری ها و شهرداری ها و نیز NGO ها هستند. شرکت داده کاوان سلامت قابلیت merge و یکپارچه سازی مجموعه ای بزرگ از داده ها در کنار همدیگر را داراست.

3- اجرای مطالعات پیمایشی بزرگ در سطح جامعه: انجام مطالعات پیمایشی بزرگ نیازمند شناسایی دقیق بلوکهای تصادفی است و این کار نیازمند تقسیم بندی دقیق شهرها و روستاها در کشور و داشتن تیم عملیاتی قوی و حرفه ای است. اجرای چنین مطالعاتی تنها در صورت تصادفی سازی و یا نمونه گیری خوشه ای تصادفی و سایر روشهای دارای تورش کم امکان پذیر است. متاسفاته در مطالعات حیطه علوم اجتماعی و سلامت، چنین تصادفی سازی ای مشاهده نمی شود و تنها نمونه ها به صورت در دسترس جمع آوری می شوند. شرکت داده کاوان سلامت از جمله معدود شرکتها در سطح کشور است که قابلیت نمونه گیری حرفه ای به صورت تصادفی در تمامی مناطق کشور را دارا می باشد. بازار هدف این نوع از خدمات محققین، کنش گران اجتماعی، دانشگاههای علوم پزشکی، آزاد و دانشگاههای سراسری هستند.